Velkommen til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland - i daglig tale Det Jyske Kommissariat - varetager administrationen af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og leder i den forbindelse ekspropriationer for statslige myndigheder,

Læs mere her

 

Det kan oplyses, at Kommissariaterne (Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland og Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne) efter afholdelse af udbud vedrørende landinspektørydelser for perioden 2018-2021 vil indgå kontrakt med følgende:

 

Rammeaftale om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger i Jylland: LandSyd I/S Landinspektører

 

Rammeaftale om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger på Øerne: Landinspektørfirmaet LE34 A/S

                                                                                                                                     

Rammeaftaler om landinspektørydelser vedrørende banesager: Mølbak Landinspektører A/S.