Kommissariatet

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
- i daglig tale "Det Jyske Kommissariat"

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

E-mail: post@kommissarius.dk

Telefon: 86 52 16 55

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 9.00 - 15.00, fredag kl. 9.00 - 13.00

Bankforbindelse: Danske Bank
reg. nr. 0216 konto 4069052800

CVR.nr.: 12 75 89 28

EAN-nr.: 5798 000 893276


Opgaver

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland - i daglig tale Det Jyske Kommissariat - varetager administrationen af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og leder i den forbindelse ekspropriationer for statslige myndigheder, koncessionerede selskaber og statslige selskaber.
Kommissarius er formand for statsekspropriationskommissionen.
Kommissariatet fungerer som sekretariat for kommissionen og forestår forberedelse og indvarsling, udbetaling af erstatninger samt matrikulær og tingbogsmæssig berigtigelse af ekspropriationerne.

Her kan du læse kommissariatets årsrapport for 2016

Se Arbejdstilsynets vurdering 2014

Se kort over amtsgården - herunder parkeringsforhold


Source URL: http://kommissarius.dk/node/87