Cykelstien Humlum - Oddesund Syd

  • 07 mar, 2017
    EKSPROPRIATION Med henblik på anlæg af en cykelsti fra Humlum til Oddesund Syd vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning
  • 11 okt, 2016
    Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 8.30 samledes kommissionen på Humlum Kro, Vesterbrogade 4, Humlum, Struer for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af en dobbeltrettet cykelsti fra Humlum til Oddesund Syd vedrørende del-strækningen fra udgangspunktet i km 20.880 nord for Østerbrogades udmunding i hovedlandevej Oddesundvej og mod nord frem til km 24.000, ved overkørsel fra Oddesundvej til matr. nr. 3ai Vejbjerggård Hgd., Humlum.
  • 11 okt, 2016
    BESIGTIGELSE Med henblik på anlæg af en dobbeltrettet cykelsti fra Humlum til Oddesund Syd langs hovedlandevej Oddesundvej indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning