Modificering af 2 broer i Randers

  • 10 jan, 2018
    Onsdag den 10. januar 2018 kl. 8.30 samledes kommissionen på Fladbro Kro, Randersvej 75, Randers NV for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af modificering af 2 broer i Randers (ved Parkboulevarden og Viborgvej).
  • 10 jan, 2018
    BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION Med henblik på modificering af 2 broer i Randers (ved Parkboulevarden og Viborgvej) vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning