150 kV jordkabel Sindbjerg – Roslev, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 25. februar 2016

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

Med henblik på nedlægning af 150 kV jordkabel på strækningen mellem Sindbjerg og Roslev vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

TORSDAG DEN 25. FEBRUAR 2016

Forretningen begynder kl. 10.15 ved ejendommen beliggende Tornhøj 29, Redsted M og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 202 og 208.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en præsentation af projektet samt en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Forhandlingerne forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplaner vil fra og med den 28. januar 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Morsø Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 20. januar 2016

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk