150 kV kabel Aalborg Øst-Vester Hassing, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 26. januar 2012

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på kabellægning af 1-system 150 kV jordkabel fra eksisterende 150/60 kV station Aalborg Øst til eksisterende 400/220/150 kV station Vester Hassing vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 26. JANUAR 2012

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen beliggende Halsvej 139, Vodskov og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelsen under løbenumrene 1 og 2.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om erstatningen vil finde sted senere samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelsen med ekspropriationsplanen vil fra og med den 29. december 2011 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor, Stigsborg Brygge 5 i Nørresundby (Aalborg Kommune).

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 21. december 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk