150 kV kabelanlæg Jylland – Fyn, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 16. august 2016

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlægning af 150 kV kabelanlæg Jylland – Fyn vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 16. AUGUST 2016

Forretningen begynder kl. 9.30 på ejendommen Egeskov Bygade 60, 7000 Fredericia og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 8.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 på ejendommen Kærbyvej 49, 5466 Asperup og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 59.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på ejendommen Bremerholmsgyden 8A, 5683 Haarby og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenummer 241A.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved forretningen vil der ske en præsentation af projektet samt en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Forhandlingerne forventes afsluttet på stedet.

 

Arealfortegnelse nr. 3 med ekspropriationsplanen vil fra og med den 19. juli 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Fredericia Kommune og hos Borgerservice i Middelfart Kommune. Arealfortegnelse nr. 4 med ekspropriationsplanen vil fra og med den 19. juli 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Assens Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 5. juli 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk