150 kV kabelanlæg Jylland – Fyn, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 31. maj 2016

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlægning af 150 kV kabelanlæg Jylland – Fyn vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 31. MAJ 2016

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Blegebæk 3B, 6440 Augustenborg og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 336.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 på ejendommen Margårdsvej 10, 5471 Søndersø og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 144 og 160.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved forretningen vil der ske en præsentation af projektet samt en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Forhandlingerne forventes afsluttet på stedet.

 

Arealfortegnelse nr. 1 med ekspropriationsplan vil fra og med den 3. maj 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Sønderborg Kommune. Arealfortegnelse nr. 2 med ekspropriationsplan vil fra og med den 3. maj 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Nordfyns Kommune og Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 27. april 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk