150 kV kabelprojekt Engbjerg – Idomlund, ekspropriationsforretning den 23. januar 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på etablering af 150 kV kabelprojekt mellem Engbjerg og Idomlund vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 23. JANUAR 2019

Forretningen begynder kl. 9.00 på Tangsø Centret, Solvangen 15, 7660 Bækmarksbro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 15, 23, 24, 32, 33, 35, 36, 40, 45, 48, 50, 62, 71, 77, 79 og 89.

Forretningen fortsætter samme sted kl. 13.00 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 11, 12, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 80, 84 og 87.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen. Der må påregnes ventetid.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 21. december 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Teknik og Miljø i Holstebro Kommune, hos Borgerservice i Struer Kommune og hos Borgerservice i Lemvig Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 13. december 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk