150 kV kabelprojekt Søndervig – Stovstrup, besigtigelsesforretning den 20. juni 2018

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på etablering af kabelprojektet Kystnære Havvindmøller på delstrækningen fra Søndervig til Stovstrup indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

ONSDAG DEN 20. JUNI 2018

Forretningen begynder kl. 9.00 på Hotel Smedegaarden, Jernbanegade 2, 6940 Lem St., hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken, hvor kommissionen vil drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 23. maj 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 14. maj 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk