150 kV kabelprojekt Søndervig – Stovstrup, ekspropriationsforretning den 7. november 2018

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på etablering af 150 kV kabelprojekt Søndervig – Stovstrup vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 7. NOVEMBER 2018

 

Forretningen begynder kl. 9.00 på Hotel Smedegaarden, Jernbanegade 2, 6940 Lem St. og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 11, 32, 37, 38, 65, 82, 90, 91, 101 og 123.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen. Der må påregnes ventetid.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter samme sted kl. 12.30 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 5, 7, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 42, 43, 45, 49, 57, 59, 66, 67, 68, 76, 77, 79, 81, 83, 89, 92, 92A, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 112, 113 og 119.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen. Der må påregnes ventetid.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 10. oktober 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 28. september 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk