220 kV landkabel Grenaa Nord – Trige, Besigtigelse og Ekspropriation den 27. marts 2012

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på etablering af et 220 kV landkabel mellem Trige og Grenaa Nord vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 27. MARTS 2012

Forretningen begynder kl. 9.00 på Ørum Aktiv Center, Skolebakken 43, Ørum Djurs og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelsen under løbenumrene 1-7 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en præsentation af projektet, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Kommissionen vil i fornødent omfang foretage besigtigelse i marken.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 28. februar 2012 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Norddjurs Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 22. februar 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk