Krydsombygning TSA 61, Taulov, ekspropriationsforretning den 6. oktober 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på krydsombygning TSA 61, Taulov vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

FREDAG DEN 6. OKTOBER 2023

 

Forretningen begynder kl.10.00 ud for ejendommen beliggende Børupvænget 11, 7000 Fredericia og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under lb. nr. 19.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejeren bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist og erstatningen vil blive fastsat i umiddelbar forlængelse heraf.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 8. september 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Fredericia Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 1. september 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk