Cykelsti Egvadvej – Brosbøl, besigtigelsesforretning den 21. november 2023

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på etablering af Cykelsti Egvadvej – Brosbølvej indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 386 af 13. april 2023) til en besigtigelsesforretning

TIRSDAG DEN 21. NOVEMBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på Hotel Skjern, Bredgade 58, 6900 Skjern, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende cykelsti langs Vardevej fra Blåkildevej til Brosbølvej. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 24. oktober 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 9. oktober 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk