400 kV luftledning Vestkysten, Endrup-Idomlund, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 19 marts 2024

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af 400kV luftledning Vestkysten, Endrup – Idomlund vil der i henhold til statsekspropriationsloven blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 19. MARTS 2024

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Østermarksvej 10, 6880 Tarm og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 230.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 ud for ejendommen Hjortkærvej 7, 6740 Bramming og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 5.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ud for ejendommen Engholmvej 16, 6818 Årre og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 49.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanerne vil senest den 20. februar 2024 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 30. januar 2024

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

Klik her for at læse Energinets Fortegnelse nr. 2 – Endrup-Idomlund

Klik her for at læse Energinets Fortegnelse nr. 3 – Endrup-Idomlund