400 kV luftledningsanlæg Kassø – Frøslev, ekspropriationsforretning den 8. januar 2019

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

Med henblik på etablering af 400 kV luftledningsanlæg på strækningen mellem Kassø og Frøslev vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 8. JANUAR 2019

Forretningen begynder kl. 10.30 ud for ejendommen Mejerivej 5, 6330 Padborg og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 72.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og eventuelle brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og den berørte lodsejer vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejeren om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 11. december 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Aabenraa Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 3. december 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk