60 kV kabelprojekt Egtved – Gejsing, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 8. december 2020

 

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på etablering af 60 kV kabelprojekt mellem Egtved og Gejsing vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 13.30 på Aagaard Kro, Bramdrupvej 136, 6040 Egtved og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og eventuelle brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med et møde, hvor både anlægsmyndigheden og den berørte lodsejer vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage den nødvendige ekspropriation. Kommissionen vil herefter forhandle med parterne om erstatningens størrelse. Erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet i forlængelse af mødet.

 

Arealfortegnelse nr. 1 med ekspropriationsplanen vil fra og med den 10. november 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Kolding Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 2. november 2020

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk