60 kV kabelprojekt Egtved – Gejsing, ekspropriationsforretning den 2. december 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af 60 kV kabelprojekt mellem Egtved og Gejsing vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 2. DECEMBER 2021

 

Forretningen begynder kl. 11.00 syd for ejendommen beliggende Hustedvej 26, 6064 Jordrup og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt sagens parter. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 4. november være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Kolding Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 28. oktober 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk