60 kV kabelprojekt Vesterhav Syd, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 6. november 2018

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på etablering af 60 kV kabelprojekt Vesterhav Syd vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 2018

 

Forretningen begynder kl. 14.00 på Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, 6950 Ringkøbing og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 29 og 32-85 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med et indendørs møde, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse nr. 1 med ekspropriationsplanen vil fra og med den 9. oktober 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 28. september 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk