60 kV tilslutningskabel for Stoholm solcellepark, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 24. august 2022

 

 

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af 60 kV tilslutningskabel for Stoholm solcellepark vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 24. AUGUST 2022

 

Forretningen begynder kl. 15.30 på ejendommen Solgårdsvej 37 B, 7800 Skive og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 8.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og eventuelle brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og den berørte lodsejer vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejeren om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 27. juli 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Viborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 7. juli 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk