Aarhus Letbane, besigtigelsesforretningen den 25. og 26. juni 2012.

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af Aarhus Letbane indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

MANDAG DEN 25. JUNI 2012

Forretningen begynder kl. 16.00 på Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N, hvor der vil blive foretaget en orientering og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra letbanens krydsning af Høvej i Lystrup (st. 215.650) til letbanens krydsning af Sønderskovvej i Lystrup (st. 216.845).

 

Efter det indledende møde vil anlæggets betydning for den enkelte ejendom på denne del af strækningen blive påvist for de berørte lodsejere, og en eventuel besigtigelse i marken vil blive aftalt nærmere.

Forretningen fortsætter kl. 19.00 på Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N, hvor der vil blive foretaget en orientering og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra letbanens krydsning af Herredsvej (st. 209.600) til letbanens krydsning af Høvej i Lystrup (st. 215.650).

 

Efter det indledende møde vil anlæggets betydning for den enkelte ejendom på denne del af strækningen blive påvist for de berørte lodsejere, og en eventuel besigtigelse i marken vil blive aftalt nærmere.

 

TIRSDAG DEN 26. JUNI 2012

Forretningen begynder kl. 8.30 på Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N, hvor der vil blive foretaget en orientering og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra letbanens krydsning af Åhavevej/Marselis Boulevard (st. 200.000) til letbanens krydsning af Herredsvej (st. 209.600).

 

Efter det indledende møde vil anlæggets betydning for den enkelte ejendom på denne del af strækningen blive påvist for de berørte lodsejere, og en eventuel besigtigelse i marken vil blive aftalt nærmere.

 

Enhver, der kan blive berørt af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Ved besigtigelsesforretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet. De nødvendige ekspropriationer vil blive gennemført ved en senere lejlighed.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte anlæg vil fra og med den 29. maj 2012 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 22. maj 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk