Aarhus Letbane, ekspropriationsforretning den 8., 9., 15., 16., 22., 23. og 24. januar 2013

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Aarhus Letbane vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning over følgende dage:

 

TIRSDAG DEN 8. JANUAR 2013

Forretningen begynder kl. 8.45 ved ejendommen Høvej 67, Lystrup og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 95, 98, 99, 100, 101, AF101A, 102 og 104.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på ejendommen Høvej 68, Lystrup og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 97.

 

Jeg indkalder derfor ejer og eventuelle brugere af denne ejendom­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ved ejendommen Høvej 52, Lystrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 89, 93 og 94.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted næste dags formiddag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 9. JANUAR 2013

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ved ejendommen Lystrupvej 225, Lystrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 og 118.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Erstatningsspørgsmål vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.15 ved ejendommen Elstedvej 81, Lystrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 88, AF88A, 91, 123 og 128.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Erstatningsspørgsmål vil blive færdigbehandlet på stedet.

Forretningen fortsætter kl. 14.30 på ejendommen Elstedvej 99, Lystrup og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 85.

 

Jeg indkalder derfor ejer og brugere af denne ejendom­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 15. JANUAR 2013

 

Forretningen begynder kl. 8.45 ved ejendommen Tueager 5, Aarhus N og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 61, 64 og 65.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved ejendommen Olof Palmes Allé 40, Aarhus N og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 47 og 48.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 16. JANUAR 2013

Forretningen begynder kl. 8.45 ved ejendommen Brendstrupgårdsvej 102, Aarhus N og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 55, 57, 58, 59, 60, 62, AF62A, 68 og AF68A.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 22. JANUAR 2013

Forretningen begynder kl. 8.45 ved ejendommen Olof Palmes Allé 44, Aarhus N og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 49, 50, 52, AF52A, 53 og 54.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ved ejendommen Olof Palmes Allé 10-12, Aarhus N og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 32, 33, 34 og 38.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 23. JANUAR 2013

Forretningen begynder kl. 8.45 ved ejendommen Olof Palmes Allé 32, Aarhus N og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 120 og 121.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

Forretningen fortsætter kl. 16.00 på Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, Aarhus N og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 117 samt de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 1, AF1A, 3, 5, AF5A, AF5B, AF5C, 6, 7, 8, 10, AF10A, 11, 12, AF12A, AF12B, 13, 14, 15, AF15A, AF15B, 24, 96, 103, 116 og 119.

Forretningen fortsætter kl. 17.00 på Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, Aarhus N og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 2, 4, 9, AF9A, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 40, 51, 56, 63, 66, 67, 69, AF69A, 70, AF70A, AF70B, 71, 73, AF73A, 74, 75, 76, 77, 78, AF78A, AF78B, 79, AF79A, 80, AF80A, 81, AF81A, 82, AF82A, 83, AF83A, 84, AF84A, 86, 87, 90, AF90A, 92, AF92A, 114, 115, 122, 124, 125, 127 og 129.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

TORSDAG DEN 24. JANUAR 2013

Forretningen begynder kl. 8.45 ved ejendommen Nordhavnsgade 1, Aarhus C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene AF11A, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 126 og AF126A.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Erstatningsspørgsmål vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ved ejendommen Skovvejen 2A, Aarhus C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 25.

 

Jeg indkalder derfor ejer og brugere af denne ejendom­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive færdigbehandlet på stedet.

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ved ejendommen Wilhelm Meyers Allé 2, Aarhus C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 30.

 

Jeg indkalder derfor ejer og brugere af denne ejendom­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ved ejendommen Søftenvej 11, Aarhus N og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 72.

 

Jeg indkalder derfor ejer og brugere af denne ejendom­ til at møde ved forretningen på dette mødested enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelser (nr. 1 og nr. 2) over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 11. december 2012 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 5. december 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk