Afetablering af 400kV og 150kV samt etablering af kabelovergangsstation ved Vejle Ådal, besigtigelse og ekspropriation 26.08.15

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på afetablering af et 400 kV og 150 kV kabelanlæg samt etablering af kabelovergangsstation ved Vejle Ådal vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 26. AUGUST 2015

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Julius Jepsens Vej 4, 7100 Vejle og omfatter denne ejendom, der er opført på fortegnelse nr. 1 under løbenummer 29.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og eventuelle brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og den berørte lodsejer vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage den nødvendige ekspropriation. Kommissionen vil herefter forhandle med ejeren om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Fortegnelsen med ekspropriationsplanen vil fra og med den 29. juli 2015 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Vejle Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 10. juli 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk