Anlæg af vildsvinehegn langs grænsen mellem Danmark og Tyskland, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 4. juni 2019

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af vildsvinehegn langs grænsen mellem Danmark og Tyskland vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 4. JUNI 2019

Forretningen begynder kl. 10.30 på Fakkelgaarden, Fjordvejen 44, Kollund, 6340 Kruså og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 109, 114 og 119.

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Fakkelgaarden, Fjordvejen 44, Kollund, 6340 Kruså og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 97, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 121, 126, 129, 132 og 239.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Forretningen vil begynde med et møde, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med tirsdag den 7. maj 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Aabenraa Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 29. april 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk