Anlæg af vildsvinehegn langs grænsen mellem Danmark og Tyskland, ekspropriationsforretning den 14. og 15. november 2018

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af vildsvinehegn langs grænsen mellem Danmark og Tyskland vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 14. NOVEMBER 2018

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved Rudbøl Grænseovergang, 6280 Højer og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 43, 45, 49, 65, 66, 74, 81, 211, 223, 230, 251, 255 og 262.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ved Møllehus Grænseovergang, 6270 Tønder og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 23, 36, 40, 47, 50, 68, 69, 240, 241, 242, 244, 246, 252, 254, 256 og 257.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ved parkeringspladsen ved Sæd Grænseovergang, 6270 Tønder og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 259 og 260.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

TORSDAG DEN 15. NOVEMBER 2018

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved parkeringspladsen ved Sæd Grænseovergang, 6270 Tønder og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 55, 60, 61, 62, 63 og 64.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ved grænseovergangen på Beierskrovej, 6270 Tønder og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 76, 80, 82, 83, 84 og 86.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ved grænseovergangen på Beierskrovej, 6270 Tønder og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 85 og 258.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 17. oktober 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Tønder Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 8. oktober 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk