Anlæg af vildsvinehegn langs grænsen mellem Danmark og Tyskland, ekspropriationsforretning den 20., 21. og 22. november 2018

EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af vildsvinehegn langs grænsen mellem Danmark og Tyskland vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2018

Forretningen begynder kl. 8.30 ved grænseovergangen ved Pebersmarkvej, 6372 Bylderup-Bov og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 88, 89, 90, 91, 92, 93 og 239.

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved grænseovergangen ved Pebersmarkvej, 6372 Bylderup-Bov og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101 og 114.

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ved grænseovergangen ved Grænsevejen, 6372 Bylderup-Bov og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 103, 104, 105, 106, 107, 108 og 265.

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ved grænseovergangen ved Grænsevejen, 6372 Bylderup-Bov og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 110, 111, 112, 115 og 116.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2018

Forretningen begynder kl. 8.30 ved krydset mellem Pluskærvej og Zur Fehle, 6330 Padborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 118, 121, 123 og 124.

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ved krydset mellem Pluskærvej og Zur Fehle, 6330 Padborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 126, 127, 129, 132 og 263.

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Kristiansmindevej 16, 6330 Padborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 137, 138, 139, 145, 147, 163, 226, 232, 243, 247 og 248.

Forretningen fortsætter kl. 12.00 ud for ejendommen Kristiansmindevej 16, 6330 Padborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 149, 150, 153 og 154.

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen Simondysvej 15, 6330 Padborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 148, 152, 155, 157, 245 og 249.

Forretningen fortsætter kl. 15.45 i krydset mellem Simondysvej og Fornbyvej, 6330 Padborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 146, 158, 159, 160, 161, 162 og 214.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

TORSDAG DEN 22. NOVEMBER 2018

Forretningen begynder kl. 8.15 ud for ejendommen Haraldsdalvej 6, 6330 Padborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 178, 179, 182, 183 og 184.

Forretningen fortsætter kl. 9.45 ved grænseovergangen ved Rønsdamvej, 6330 Padborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 187, 191, 194, 195 og 221.

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved grænseovergangen ved Skomagerhusvej, 6340 Kruså og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 87, 98, 102, 109, 119, 135, 136, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 185, 186, 188, 189, 190, 193, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 234, 250, 261 og 264.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

***************

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 23. oktober 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Aabenraa Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. oktober 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk