Anlæg af vildsvinehegn langs grænsen mellem Danmark og Tyskland, ekspropriationsforretning den 8. januar 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af vildsvinehegn langs grænsen mellem Danmark og Tyskland vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 8. JANUAR 2019

Forretningen begynder kl. 13.30 ved grænseovergangen på Beierskrovej, 6270 Tønder og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 66, 74, 76, 80, 82, 83, 84 og 86.

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ved grænseovergangen på Beierskrovej, 6270 Tønder og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 85 og 258.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

***************

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 11. december 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Tønder Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 3. december 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk