Baltic Pipe Jylland, Egtved – Lillebælt Vest, besigtigelsesforretning den 29. januar 2020

BESIGTIGELSE

Med henblik på etablering af Baltic Pipe Jylland, Egtved – Lillebælt Vest, delstrækningen Egtved – Skanderup indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

ONSDAG DEN 29. JANUAR 2020

Forretningen begynder kl. 10.00 på Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 30. december 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune, hos Borgerservice i Vejen Kommune og hos Borgerservice i Kolding Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 18. december 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk