Baltic Pipe Jylland, Egtved – Lillebælt Vest, ekspropriationsforretning den 18. marts 2020

EKSPROPRIATION

Med henblik på etablering af Baltic Pipe Jylland, Egtved – Lillebælt Vest, på delstrækningen Stenderup – Lillebælt Vest, vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 18. MARTS 2020

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Stenholtgade 2, 6092 Sønder Stenderup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 702, 704, 705 og 706.

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Stenholtgade 2, 6092 Sønder Stenderup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 700, 701, 703, 707 og 709.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Erstatningsspørgsmålet færdigbehandles på stedet. Der kan forekomme ventetid.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 19. februar 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Kolding Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 7. februar 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk