Baltic Pipe Jylland, Egtved – Lillebælt Vest, ekspropriationsforretning den 22. og 23. september 2020

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på etablering af Baltic Pipe Jylland, Egtved – Lillebælt Vest, på delstrækningen Skanderup – Stenderup, vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 22. SEPTEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for Vonsild Kirke, Vonsildvej 47, 6000 Kolding og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 606, 607, 615, 616, 619 og 628.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for Vonsild Kirke, Vonsildvej 47, 6000 Kolding og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 626, 627, 630, 632, 634, 635, 637 og 640.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for Sønder Bjert Kirke, Bjert Kirkevej 43, 6091 Bjert og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 608, 609, 610, 611, 612, 613 og 614.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ud for Sønder Bjert Kirke, Bjert Kirkevej 43, 6091 Bjert og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 601, 602, 603, 604, 617 og 618.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På møderne vil ekspropriationens omfang blive påvist. Erstatningsspørgsmålet færdigbehandles på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 8.15 ud for Sønder Bjert Kirke, Bjert Kirkevej 43, 6091 Bjert og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 620, 621, 622, 623, 624 og 625.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for Sønder Bjert Kirke, Bjert Kirkevej 43, 6091 Bjert og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 560, 629, 631, 633, 636, 638, 639, 650, 651, 652, 653, 654, 655 og 656.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På møderne vil ekspropriationens omfang blive påvist. Erstatningsspørgsmålet færdig- behandles på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 25. august 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Kolding Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. august 2020

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk