Baltic Pipe Jylland, Egtved – Lillebælt Vest, ekspropriationsforretning den 25. og 26. august 2020

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på etablering af Baltic Pipe Jylland, Egtved – Lillebælt Vest, på delstrækningen Egtved – Skanderup, vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 25. AUGUST 2020

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for ejendommen Mosevej 3, 6040 Egtved (Energinets stationsanlæg) og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 501, 502, 504, 505, 506 og 507.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Mosevej 3, 6040 Egtved (Energinets stationsanlæg) og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 503, 508, 509, 510, 511, 515 og 547.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen Mosevej 3, 6040 Egtved (Energinets stationsanlæg) og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 512, 513, 514, 516, 519 og 520.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 ud for Skanderup Kirke, Kirkebyen 1, 6640 Lunderskov og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 521, 522, 523, 524, 525 og 526.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På møderne vil ekspropriationens omfang blive påvist. Erstatningsspørgsmålet færdigbehandles på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 26. AUGUST 2020

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for Skanderup Kirke, Kirkebyen 1, 6640 Lunderskov og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 527, 528, 529, 530, 531, 532 og 534.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for Skanderup Kirke, Kirkebyen 1, 6640 Lunderskov og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 533, 535, 536, 537, 538, 539 og 542.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ud for Skanderup Kirke, Kirkebyen 1, 6640 Lunderskov og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 540, 541, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559 og 560.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På møderne vil ekspropriationens omfang blive påvist. Erstatningsspørgsmålet færdig-behandles på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 28. juli 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune, hos Borgerservice i Vejen Kommune og hos Borgerservice i Kolding Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 15. juli 2020

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk