Baltic Pipe Jylland, Houstrup Strand – Nybro, besigtigelsesforretning den 12. maj 2020

BESIGTIGELSE

Med henblik på etablering af Baltic Pipe Jylland, Houstrup Strand – Nybro indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

TIRSDAG DEN 12. MAJ 2020

Forretningen begynder kl. 8.15 på parkeringspladsen ud for Outrup Idrætscenter, Idrætsvænget 29, 6855 Outrup og omfatter de lodsejere, der i besigtigelsesmaterialet er tildelt løbenumrene 401, 403 og 404. Der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Forretningen fortsætter kl. 9.00 på parkeringspladsen ud for Outrup Idrætscenter, Idrætsvænget 29, 6855 Outrup og omfatter de lodsejere, der i besigtigelsesmaterialet er tildelt løbenumrene 405, 406 og 408. Der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Forretningen fortsætter kl. 9.45 på parkeringspladsen ud for Outrup Idrætscenter, Idrætsvænget 29, 6855 Outrup og omfatter de lodsejere, der i besigtigelsesmaterialet er tildelt løbenumrene 407, 409, 410, 411 og 412. Der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på parkeringspladsen ud for Outrup Idrætscenter, Idrætsvænget 29, 6855 Outrup og omfatter de lodsejere, der i besigtigelsesmaterialet er tildelt løbenumrene 413, 414, 415 og 418. Der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Forretningen fortsætter kl. 11.15 på parkeringspladsen ud for Outrup Idrætscenter, Idrætsvænget 29, 6855 Outrup og omfatter de lodsejere, der i besigtigelsesmaterialet er tildelt løbenumrene 416, 417, 419 og 420. Der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Forretningen fortsætter kl. 12.00 på parkeringspladsen ud for Outrup Idrætscenter, Idrætsvænget 29, 6855 Outrup og omfatter de lodsejere, der i besigtigelsesmaterialet er tildelt løbenumrene 421, 422 og 423. Der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på parkeringspladsen ud for Outrup Idrætscenter, Idrætsvænget 29, 6855 Outrup og omfatter de lodsejere, der i besigtigelsesmaterialet er tildelt løbenumrene 424, 425, 426 og 427. Der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Forretningen fortsætter kl. 14.15 på parkeringspladsen ud for Outrup Idrætscenter, Idrætsvænget 29, 6855 Outrup og omfatter de lodsejere, der i besigtigelsesmaterialet er tildelt løbenumrene 428, 429 og 432. Der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Forretningen fortsætter kl. 15.00 på parkeringspladsen ud for Outrup Idrætscenter, Idrætsvænget 29, 6855 Outrup og omfatter de lodsejere, der i besigtigelsesmaterialet er tildelt løbenumrene 430, 431, 433 og 437. Der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Forretningen fortsætter kl. 15.45 på parkeringspladsen ud for Outrup Idrætscenter, Idrætsvænget 29, 6855 Outrup og omfatter de lodsejere, der i besigtigelsesmaterialet er tildelt løbenumrene 434, 435 og 438. Der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Forretningen fortsætter kl. 16.30 på parkeringspladsen ud for Outrup Idrætscenter, Idrætsvænget 29, 6855 Outrup og omfatter de lodsejere, der i besigtigelsesmaterialet er tildelt løbenumrene 439, 440 og 441. Der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Forretningen fortsætter kl. 17.15 på parkeringspladsen ud for Outrup Idrætscenter, Idrætsvænget 29, 6855 Outrup og omfatter de lodsejere, der i besigtigelsesmaterialet er tildelt løbenumrene 442, 443, 447, 460, 461, 462, 463 og 464. Der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

***************

Hvis det ønskes, vil kommissionen herefter drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

Kommissionen vil efterfølgende i fornødent omfang foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 14. april 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Varde Kommune – enten i fysisk eller i elektronisk form.

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

På grund af denne ekstraordinære situation bemærkes det, at ændringer kan forekomme med kort varsel. Ændringerne vil i givet fald fremgå af kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 6. april 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk