Baltic Pipe Jylland, Houstrup Strand – Nybro, ekspropriationsforretning den 10. og 11. november 2020

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på etablering af Baltic Pipe Jylland, Houstrup Strand – Nybro, vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Henne Stationskro, Strandvejen 72, 6854 Henne og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 401, 403, 404, 405, 406 og 408.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 på Henne Stationskro, Strandvejen 72, 6854 Henne og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 407, 409, 410, 411, 412, 413 og 414.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på Henne Stationskro, Strandvejen 72, 6854 Henne og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 og 432.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 på Henne Stationskro, Strandvejen 72, 6854 Henne og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 og 429.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Erstatningsspørgsmålet færdigbehandles på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 11. NOVEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Henne Stationskro, Strandvejen 72, 6854 Henne og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 430, 431, 433, 434, 435 og 437.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 på Henne Stationskro, Strandvejen 72, 6854 Henne og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 438, 439, 440, 441, 442, 443, 447, 460, 461, 462, 463 og 464.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Erstatningsspørgsmålet færdigbehandles på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 13. oktober 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Varde Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 5. oktober 2020

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk