Cykelsti Djurs Sommerland – Ramten, besigtigelsesforretning den 1. februar 2023

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af cykelsti mellem Djurs Sommerland og Ramten indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

ONSDAG DEN 1. FEBRUAR 2023

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på Lübker Golf & Spa Resort, Trent Jones Allé 3, 8581 Nimtofte, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i fornødent omfang. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 4. januar 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 19. december 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk