Cykelsti Djurs Sommerland – Ramten, ekspropriationsforretning den 22. august 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af cykelsti mellem Djurs Sommerland og Ramten vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 22. AUGUST 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ved ejendommen Hovedvejen 84, 8586 Ørum og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2 og 3.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ved krydset Hovedvejen og Ramten Skovvej og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 5 og 6.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ved krydset Hovedvejen og Mogenstrupvej og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 9, 10 og 11.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ved ejendommen Hovedvejen 78 og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 7 og 8.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.15 ved ejendommen Hovedvejen 82 og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummeret 4.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 25. juli 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 20. juni 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk