Cykelsti Døstrup – Sdr. Vollum, ekspropriationsforretning den 6. oktober 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af cykelsti mellem Døstrup og Sdr. Vollum vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 6. OKTOBER 2022

 

Forretningen begynder kl. 10.15 ud for ejendommen Hovedvejen 27, 6261 Bredebro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 2, 7, 10, 12, 13, 14, 15 og 16.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 hvor kommunevejen Drengstedvej krydser statsvej Landevejen, 6780 Skærbæk og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 6, 8, 9 og 11.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.15 hvor kommunevejen Søndervej krydser statsvej Landevejen, 6780 Skærbæk og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 3, 4 og 5.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 8. september 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Tønder Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 23. august 2022

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk