Cykelsti i Damhus, ekspropriationsforretning den 7. og 8. maj 2013

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på ombygning af enkeltrettet cykelsti gennem Damhus til en dobbeltrettet cykelsti vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 7. MAJ 2013

Forretningen begynder kl. 13.30 ud for ejendommen Haderslevvej 47, Ribe og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 18, 19, 20, 21 og 22.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 på hjørnet ved Haderslevvej og Bellisvej, Ribe og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 5, 7, 9, 15, 16 og 17.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 8. MAJ 2013

Forretningen begynder kl. 8.30 på hjørnet ved Haderslevvej og Tulipanvej, Ribe og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 og 14.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 9. april 2013 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Esbjerg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 25. marts 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk