Cykelsti Mollerup – Linå, ekspropriationsforretning den 12. og 13. marts 2013

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en cykelsti fra Mollerup til Linå vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 12. MARTS 2013

Forretningen begynder kl. 10.45 ud for ejendommen Mollerup Bygade 2, Silkeborg og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3 og 13.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på adressen Linåvej 69, Silkeborg og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 5, 8 og 14.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 13. MARTS 2013

Forretningen begynder kl. 8.15 på Låsby Kro, Hovedgaden 49, Låsby og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22 og 23.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

Forretningen fortsætter kl. 9.15 på adressen Linåvej 62, Silkeborg og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 4, 6, 7, 16 og 18.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Linåvej 60, Silkeborg og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 9 og 15.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 12. februar 2013 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 6. februar 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk