Cykelsti og krydsombygning i Ramten, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 18. og 19. februar 2014

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en cykelsti og krydsombygning i Ramten vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 18. FEBRUAR 2014

Forretningen begynder kl. 10.00 i Ørum Aktiv Center, Skolebakken 43, Ørum Djurs og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1-22 inkl. samt løbenummer 900.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med et indendørs møde, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Herefter vil kommissionen i fornødent omfang foretage en besigtigelse i marken.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive gennemført med det samme. Møde om erstatningen, vil i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere den samme dag eller næste dags formiddag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 21. januar 2014 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Norddjurs Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 15. januar 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk