Cykelsti Studsgård – Velhustedvej, ekspropriationsforretning den 25. august 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af cykelsti mellem Studsgård og Velhustedvej vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 25. AUGUST 2022

 

Forretningen begynder kl. 10.00 i krydset mellem kommunevej Hvæslundvej og statsvej Vardevej og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 6 og 8.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 i parkeringslommen på statsvej Vardevej ud for ejendommen Vardevej 58B, 7400 Herning (ca. st. 6.95) og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 5, 7, 9 og 11.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 i parkeringslommen på Vardevej ud for ejendommen matr. nr. 25cd Kibæk By, Assing (ca. st. 7.95) og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 10, 10A, 10B og 12.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 28. juli 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 6. juli 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk              post@kommissarius.dk