Cykelsti ved Kibæk, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 25. februar 2014

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en cykelsti fra Velhustedvej til rundkørslen i Kibæk langs hovedlandevejen Herning – Ølgod – Varde vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2014

Forretningen begynder kl. 9.30 på Kibæk Hotel, Jernbanegade 18, Kibæk og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1-11 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med et indledende møde, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Kommissionen vil herefter, i fornødent omfang, foretage en besigtigelse i marken.

 

Såfremt kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelsen med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 28. januar 2014 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 22. januar 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk