Cykelsti ved Spjald, besigtigelse og ekspropriation den 24. maj 2011

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af en cykelsti ved Brejning syd for Spjald vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 24. MAJ 2011

Forretningen begynder kl. 9.00 på Vestergaards Hotel, Bredgade 12, 6920 Videbæk og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1-19.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personlig eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

Forretningen vil begynde med et indendørs møde med en gennemgang af projektet, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Herefter vil der være en besigtigelse i marken.

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om erstatningen, vil i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere den sammen dag eller næste dags formiddag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 26. april 2011 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Ringkøbing – Skjern Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

   Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

       den 19. april 2011.

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk