Cykelstien Fabjerg – Lemvig, ekspropriationsforretning den 25. og 26. juni 2013

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Fabjerg til Lemvig vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013

Forretningen begynder kl. 11.30 ved ejendommen beliggende Fabjergvej 85, Lemvig og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 9, 10, 11, 12 og 13.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ved ejendommen beliggende Fabjergvej 47, Lemvig og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 20, 21, 22, 23 og 24.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.45 ved ejendommen beliggende Fabjergvej 71, Lemvig og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 17 og 18.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 26. JUNI 2013

Forretningen begynder kl. 9.00 ved ejendommen beliggende Fabjergvej 77, Lemvig og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 14, 15, 16 og 19.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved ejendommen beliggende Fabjergstad 71, Lemvig og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2 og 3.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 ved ejendommen beliggende Fabjergstad 2, Lemvig og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 4, 5, 6, 7, 8 og 25.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

**********

 

Ovennævnte arealfortegnelse nr. 1 over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 28. maj 2013 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Lemvig Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 22. maj 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk