Cykelstien Humlum – Oddesund Syd, ekspropriationsforretning den 7. marts 2017

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en cykelsti fra Humlum til Oddesund Syd vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 7. MARTS 2017

Forretningen begynder kl. 12.30 ud for ejendommen Østerbrogade 41, 7600 Struer og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4 og 5.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Oddesundvej 27, 7600 Struer og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ved parkeringspladsen umiddelbart nord for Oddesundvej 26, 7600 Struer og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 12, 13, 14, 15, 16 og 18.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.30 ved parkeringspladsen umiddelbart nord for Oddesundvej 61, 7600 Struer og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 17.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 7. februar 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Struer Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 30. januar 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk