Cykelstien Mejlby – Hald, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 5. april 2022

 

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af cykelsti mellem Mejlby og Hald indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 5. APRIL 2022

 

Forretningen begynder kl. 9.30 på Hvidsten Kro, Mariagervej 450, 8981 Spentrup, og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50 og 59.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med et besigtigelsesmøde, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplaner vil fra og med den 8. marts 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Randers Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 25. februar 2022

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk