Cykelstien Mollerup – Linå, besigtigelsesforretningen den 18. september 2012

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af en cykelsti fra Mollerup til Linå langs hovedlandevej 403, Aarhus-Silkeborg, indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbekendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Låsby Kro og Hotel, Hovedgaden 49, Låsby, hvor der vil blive givet en orientering om projektet.

 

Efter det indledende møde vil kommissionen foretage en besigtigelse af forholdene på stedet. Tidsplanen for kommissionens besigtigelse af projektet fastlægges ved det indledende møde.

 

Ved besigtigelsesforretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet. De nødvendige ekspropriationer vil blive gennemført ved en senere lejlighed.

 

Enhver, der kan blive berørt af anlægget, kan møde og udtale sig om dette samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse. Grundejere bedes orientere eventuelle brugere/lejere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det foreslåede projekt vil fra og med den 21. august 2012 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 15. august 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk