Cykelstien Viborg – Foulum, ekspropriationsforretning den 24. og 25. april 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en cykelsti fra Viborg til Foulum vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 24. APRIL 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Det Nationale Center for Jordbrug og Fødevarer, Blichers Allé 20, Tjele, Bygning A10, mødelokale 2 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 2, 7, 16 og 20.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 10.00 på Det Nationale Center for Jordbrug og Fødevarer, Blichers Allé 20, Tjele, Bygning A10, mødelokale 2 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 3, 5, 6, 17, 18, 19, 21, 23 og 24.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Der vil indledningsvis blive foretaget en indendørs gennemgang af de rekvirerede ekspropriationer. Efterfølgende vil kommissionen sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 25. APRIL 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Det Nationale Center for Jordbrug og Fødevarer, Blichers Allé 20, Tjele, Bygning A10, mødelokale 3 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 8, 9, 10, 12 og 13.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 10.00 på Det Nationale Center for Jordbrug og Fødevarer, Blichers Allé 20, Tjele, Bygning A10, mødelokale 3 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 4, 11, 14, 15, 22, 25, 26, 27, 28 og 29.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Der vil indledningsvis blive foretaget en indendørs gennemgang af de rekvirerede ekspropriationer. Efterfølgende vil kommissionen sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanerne vil fra og med den 27. marts 2012 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Viborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 21. marts 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk