Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, ekspropriationsforretning den 20. og 21. september 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Vejle vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2022

 

Forretningen begynder kl. 15.00 ud for ejendommen Banegårdspladsen 3B, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 354, 355, 356, 358, 359, 367, 476 og 486.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 21. SEPTEMBER 2022

 

Forretningen begynder kl. 8.45 ud for ejendommen Forupsvej 4, 7120 Vejle Øst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 511, 512, 513 og 517.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Bybækvej 7, 7120 Vejle Øst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 475, 482, 487, 490 og 496.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.45 på Skyttehuset, Tirsbæk Strandvej 2, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 474, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 488 og 489.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Skyttehuset, Tirsbæk Strandvej 2, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 491, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501 og 502.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 på Skyttehuset, Tirsbæk Strandvej 2, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 514, 515 og 516.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

 **********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 23. august 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 14. juli 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk