Electrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, ekspropriationsforretning den 28. september 2022

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2022

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for Strandvejen 69, 7120 Vejle Øst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 564, 567, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 584 og 592.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for Billensteinsvej 37, 7120 Vejle Øst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 566, 588, 594, 595 og 596.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 586 og 587.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 på Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 476, 524, 570, 589, 590, 591, 593, 597 og 647.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer og bruger. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 31. august 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

Den 16. august 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk