Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, besigtigelsesforretning den 29. og 30. maj 2018, den 6. og 7. juni 2018 samt den 13. og 14. juni 2018

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen fra Aarhus til Randers indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning som følger:

 

AARHUS KOMMUNE

 

TIRSDAG DEN 29. MAJ 2018

 

Delstrækning st. 110.630 – st. 114.400

 

Forretningen begynder kl. 9.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 110.630, hvor den offentlige sti Eskelundvej krydser jernbanen (ved de tre broer), og til st. 114.400, hvor kommunevej Stenbækvej møder kommunevej Silkeborgvej. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Delstrækning st. 114.400 – st. 118.820

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 11.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 114.400, hvor kommunevej Stenbækvej møder kommunevej Silkeborgvej, og til st. 118.820, hvor Østjyske Motorvej (syd for rastepladsen Blankhøj) krydser jernbanen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

ONSDAG DEN 30. MAJ 2018

 

Delstrækning st. 118.820 – st. 126.020

 

Forretningen begynder kl. 9.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 118.820, hvor Østjyske Motorvej (syd for rastepladsen Blankhøj) krydser jernbanen, og til st. 126.020, hvor Aarhus Kommune grænser op til Favrskov Kommune. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

 

FAVRSKOV KOMMUNE

 

ONSDAG DEN 6. JUNI 2018

 

Delstrækning st. 126.020 – st. 133.500

 

Forretningen begynder kl. 9.00 i Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 126.020, hvor Aarhus Kommune grænser op til Favrskov Kommune, og til st. 133.500, hvor kommunevej Møllevej/Nørregade krydser jernbanen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Delstrækning st. 133.500 – st. 142.500

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 11.00 i Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 133.500, hvor kommunevej Møllevej/Nørregade krydser jernbanen, og til st. 142.500, hvor kommunevej Vestre Ringvej krydser jernbanen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

TORSDAG DEN 7. JUNI 2018

 

Delstrækning st. 142.500 – st. 153.700

 

Forretningen begynder kl. 9.00 i Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 142.500, hvor kommunevej Vestre Ringvej krydser jernbanen, og til st. 153.700, hvor Favrskov Kommune grænser op til Randers Kommune. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

 

RANDERS KOMMUNE

 

ONSDAG DEN 13. JUNI 2018

 

Delstrækning st. 153.700 – st. 162.600

 

Forretningen begynder kl. 9.00 i Arena Randers, Fyensgade 1, 8900 Randers, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 153.700, hvor Favrskov Kommune grænser op til Randers Kommune, og til st. 162.600, hvor Gudenåen krydser jernbanen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Delstrækning st. 162.600 – st. 170.700

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 11.00 i Arena Randers, Fyensgade 1, 8900 Randers, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 162.600, hvor Gudenåen krydser jernbanen, og til st. 170.700, hvor Nordjyske Motorvej (nord for tilslutningsanlæg 40 Randers C) krydser jernbanen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

TORSDAG DEN 14. JUNI 2018

 

Delstrækning st. 170.700 – st. 183.410

 

Forretningen begynder kl. 9.00 i Arena Randers, Fyensgade 1, 8900 Randers, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 170.700, hvor Nordjyske Motorvej (nord for tilslutningsanlæg 40 Randers C) krydser jernbanen, og til st. 183.410, hvor Randers Kommune grænser op til Mariagerfjord Kommune. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

***************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 1. maj 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Aarhus Kommune, hos Borgerservice i Favrskov Kommune og hos Borgerservice i Randers Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 20. april 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk